INTRODUCTIE

Praktisch, deskundig, oplossingsgericht en effectief.
Met meer dan 20 jaar ervaring,
als advocaat en bedrijfsjurist.
Ik sta ondernemingen en particulieren bij op diverse rechtsgebieden, waaronder
Financieel-, Ondernemings-, ICT- en Contractenrecht.

Transparante, heldere afspraken over (redelijke) tarieven, kosten etc. Voor meer informatie over LawFact zie deze website of bel voor een vrijblijvende kennismaking.

Mr. S.E. (Steven) van Roggen
Advocaat

 

DIENSTVERLENING LAWFACT

Samenwerking met LawFact

Voorafgaand aan de samenwerking maak ik, samen met u, duidelijke afspraken over inzet, werkzaamheden en kosten. Transparantie en resultaat staan voorop!
Afspraken maken wij op dossierbasis, projectbasis of op interim basis.

Diensten

Contracten
LawFact ondersteunt bij onderhandelingen met contractpartijen, van leverancier tot opdrachtgever. De afspraken worden vastgelegd in contracten. Ik houd hierbij altijd de lange termijn belangen in het oog.

Legal projectmanagement
In geval van grote (internationale) contracten waarbij zeer specialistische ervaring vereist is kan LawFact putten uit een uitgebreid netwerk van specialisten en u daarmee in contact brengen, danwel, namens u, contact opnemen met de specialist en zorgen dat de juiste vragen worden gesteld en zorgen dat een en ander zo efficiënt mogelijk verloopt. LawFact heeft veel ervaring met het inschakelen van specialisten. Op deze wijze kan ik u helpen de juridische kosten in de hand te houden.

Geschillen 
Een (dreigend) geschil? LawFact bepaalt samen met u de aanpak. Is een minnelijke regeling mogelijk? Met mijn oplossingsgerichte manier van werken bereik ik resultaat.

Compliance 
LawFact heeft jarenlange ervaring met compliance-vraagstukken binnen de financiële dienstverlening. Het belang van compliance neemt alsmaar toe. Ik ondersteun bij het vertalen van wijzigende wet- en regelgeving naar de gevolgen voor organisaties. Ook kan ik u helpen bij de praktische implementatie.

Directiesecretariaat
LawFact heeft veel ervaring als directiesecretaris. Professionele verslaglegging is van grote waarde. Heeft u behoefte aan professionele vastlegging van uw stuurgroep-, directie- of RvC-vergadering? Ik ben u graag van dienst. Ook adviseer ik over governance-vraagstukken.

 

 

RECHTSGEBIEDEN WAARIN LAWFACT ACTIEF IS:

  • Financieel recht
  • Contractenrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • ICT recht
  • Privacyrecht
  • Faillissementsrecht
  • Vermogensrecht

 

ERVARING

Ik heb zowel ervaring in de advocatuur als in het bedrijfsleven in de functie van bedrijfsjurist, eindverantwoordelijk voor juridische zaken.

Ik ben een pragmatisch jurist, oplossingsgericht en communicatief. Met name dankzij mijn uitgebreide ervaring in het bedrijfsleven ben ik in staat het hele speelveld goed te overzien en daarbij alle relevante belangen in het oog te houden.

In mijn vrije tijd ben ik vaak op of bij het water te vinden. Zeilen is mijn grote passie. Het betekent voor mij vrijheid, ontspanning en uitdaging!

CURRICULUM VITAE

2017-heden: Advocaat bij LawFact
2012-2016  :
Group Legal Officer bij Blauwtrust Groep
2008-2012  : General Counsel bij Quion Groep
2005-2008  : Hoofd Juridische Zaken & Riskmanagement bij Unirobe Meeùs Groep
2001-2005  : Bedrijfsjurist bij Quion Groep
2000-2001  : Bedrijfsjurist bij Royal Haskoning (thans DHV Royal Haskoning)
1997-2000  : Jurist bij SRK Rechtsbijstand
1994-1997  : Advocaat bij Van Gastel & Rosens Advocaten (thans TRC Advocaten)

NEVENFUNCTIES

2016-hedenlid van de RvC van Koopmans Koninklijke Meelfabrieken
2011-2019   
: lid van de RvT van BSO IJsselstein / Filios Groep

 

VOORWAARDEN LAWFACT

Algemene Voorwaarden

LawFact maakt met u heldere afspraken over de vergoedingen en kosten. LawFact kent geen verborgen kosten, zoals kantoorkosten.
Op alle opdrachten van LawFact zijn de algemene voorwaarden van LawFact van toepassing. Hierin is een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. Deze voorwaarden treft u hier.

Klachten

Heeft u klachten over de dienstverlening door LawFact, dan hoor ik dat graag. Uw klacht zal worden behandeld in overeenstemming met de klachtenregeling van LawFact. Deze treft u hier.

Privacy Statement en gebruik website

LawFact hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In het Privacy Statement beschrijft LawFact hoe zij met uw persoonsgegevens omgaat. Deze treft u hier. U treft daar ook een cookieverklaring en een disclaimer aan in verband met het gebruik van deze website. 

Overig

LawFact maakt geen gebruik van een stichting derdengelden. Betalingen geschieden altijd rechtstreeks aan de opdrachtgever.

 

CONTACT:
LawFact

Mr. S.E. (Steven) van Roggen

Adres
Nevelgaarde 20-R

3436 ZZ Nieuwegein

Telefoon
+31 (0)6 11 92 00 88

Email
steven@lawfact.nl