INTRODUCTIE

Praktisch, deskundig, oplossingsgericht en effectief.
Met meer dan 20 jaar ervaring,
als advocaat en bedrijfsjurist.
Ik sta ondernemingen en particulieren bij op diverse rechtsgebieden, waaronder
Financieel-, Ondernemings-, ICT- en Contractenrecht.

Transparante, heldere afspraken over (redelijke) tarieven, kosten etc. Voor meer informatie over LawFact zie deze website of bel voor een vrijblijvende kennismaking.

Mr. S.E. (Steven) van Roggen
Advocaat

 

DIENSTVERLENING LAWFACT

Samenwerking met LawFact, zowel voor ondernemers als particulieren

Voorafgaand aan de samenwerking maak ik, samen met u, duidelijke afspraken over inzet, werkzaamheden en kosten. Transparantie en resultaat staan voorop!
Afspraken maken wij op uurbasis, dossierbasis of op projectbasis.

Diensten

Contracten
LawFact ondersteunt bij onderhandelingen met contractpartijen, van leverancier tot opdrachtgever. De afspraken worden vastgelegd in contracten. Ik houd hierbij altijd de lange termijn belangen in het oog. Bij verschil van inzicht over de uitleg van een contract is LawFact u graag van dienst. Ik adviseer u op objectieve wijze en probeer samen met u te zoeken naar een goede oplossing.

Legal-as-a-Service
Indien u als ondernemer regelmatig geconfronteerd wordt met juridische vraagstukken en op zoek bent naar een jurist die u met raad en daad ter zijde kan staan, dan is Legal-as-a-Service mogelijk iets voor u. Wij spreken vooraf af hoeveel uur per maand u verwacht van de diensten van LawFact gebruik te maken. In dat verband spreken wij een aantrekkelijk uurtarief af. Neemt u geen uren af, dan bent u geen vergoeding verschuldigd. Neemt u minder uren af, dan betaalt u een beperkte opslag.
Doordat LawFact intensief met u samenwerkt, kan Lawfact uw belangen effectief en efficiënt behartigen. 

Geschillen en incasso
Een (dreigend) geschil? Een niet betaalde rekening? LawFact bepaalt samen met u de aanpak. Is een minnelijke regeling mogelijk? Met mijn oplossingsgerichte manier van werken bereik ik resultaat.

Compliance 
LawFact heeft jarenlange ervaring met compliance-vraagstukken binnen de financiële dienstverlening. Het belang van compliance neemt alsmaar toe. Ik ondersteun bij het vertalen van wijzigende wet- en regelgeving naar de gevolgen voor organisaties. Ook kan ik u helpen bij de praktische implementatie.

Directiesecretariaat
LawFact heeft veel ervaring als directiesecretaris. Professionele verslaglegging is van grote waarde. Heeft u behoefte aan professionele vastlegging van uw stuurgroep-, directie- of RvC-vergadering? Ik ben u graag van dienst. Ook adviseer ik over governance-vraagstukken.

 

RECHTSGEBIEDEN WAARIN LAWFACT ACTIEF IS:

  • Financieel recht
  • Contractenrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • ICT recht
  • Privacyrecht
  • Faillissementsrecht
  • Vermogensrecht

Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het navolgende rechtsgebied geregistreerd:
-  Informatierecht (IT Recht).

Deze registratie verplicht mij om volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten per jaar te behalen op dit rechtsgebied.  

 

ERVARING

Ik heb zowel ervaring in de advocatuur als in het bedrijfsleven in de functie van bedrijfsjurist, eindverantwoordelijk voor juridische zaken.

Ik ben een pragmatisch jurist, oplossingsgericht en communicatief. Met name dankzij mijn uitgebreide ervaring in het bedrijfsleven ben ik in staat het hele speelveld goed te overzien en daarbij alle relevante belangen in het oog te houden.

In mijn vrije tijd ben ik vaak op of bij het water te vinden. Zeilen is mijn grote passie. Het betekent voor mij vrijheid, ontspanning en uitdaging!

RECENTE OPLEIDINGEN

Afgezien van de studie Nederlands recht en de diverse opleidingen in het kader van de permanente educatie heb ik recent de navolgende opleidingen voltooid:

2017: CIPP/E
2020: Grotius Informaticarecht (Post doctoraal)

CURRICULUM VITAE

2017-heden: Advocaat bij LawFact
2012-2016  :
Group Legal Officer bij Blauwtrust Groep
2008-2012  : General Counsel bij Quion Groep
2005-2008  : Hoofd Juridische Zaken & Riskmanagement bij Unirobe Meeùs Groep
2001-2005  : Bedrijfsjurist bij Quion Groep
2000-2001  : Bedrijfsjurist bij Royal Haskoning (thans DHV Royal Haskoning)
1997-2000  : Jurist bij SRK Rechtsbijstand
1994-1997  : Advocaat bij Van Gastel & Rosens Advocaten (thans TRC Advocaten)

NEVENFUNCTIES

2016-hedenlid van de RvC van Koopmans Koninklijke Meelfabrieken
2011-2019   
: lid van de RvT van BSO IJsselstein / Filios Groep

 

VOORWAARDEN LAWFACT

Algemene Voorwaarden

LawFact maakt met u heldere afspraken over de vergoedingen en kosten. LawFact kent geen verborgen kosten, zoals kantoorkosten.
Op alle opdrachten van LawFact zijn de algemene voorwaarden van LawFact van toepassing. Hierin is een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. Deze voorwaarden treft u hier.

Klachten

Heeft u klachten over de dienstverlening door LawFact, dan hoor ik dat graag. Uw klacht zal worden behandeld in overeenstemming met de klachtenregeling van LawFact. Deze treft u hier.

Privacy Statement en gebruik website

LawFact hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In het Privacy Statement beschrijft LawFact hoe zij met uw persoonsgegevens omgaat. Deze treft u hier. U treft daar ook een cookieverklaring en een disclaimer aan in verband met het gebruik van deze website. 

Overig

LawFact maakt geen gebruik van een stichting derdengelden. Betalingen geschieden altijd rechtstreeks aan de opdrachtgever.

 

CONTACT:
LawFact

Mr. S.E. (Steven) van Roggen

Adres
Nevelgaarde 20-R

3436 ZZ Nieuwegein

Telefoon
+31 (0)6 11 92 00 88

Email
steven@lawfact.nl